Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

Đăng Ký Mã Vạch

Khái niệm về mã vạch ? nội dung của mã vạch ? tìm hiểu về lịch sử của mã vạch

Xem chi tiết

Trình tự, Thủ tục đăng ký mã vạch

Mã số mã vạch (MSMV) được dùng để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm, dịch vụ, tổ chức....(gọi tắt là vật phẩm), dựa trên việc ấn định một mã (số hoặc chữ - số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị đọc

Thêm chi tiết